دیروز بسیار خسته بودم ، شب پیش هم خیلی کم خوابیدم حدود 3 ساعت  و روز پرکاری رو هم داشتم. عصر که ساعت 5 رسیدم خوابیدم تا ساعت 9 شب بعد بیدار شدم چند دقیقه بعد خوابیدم تا صبح ، اما تو این خواب عمیق خواب دیدم که استعلامی که منتظرش بودم اوکی شده و دادن دست من ، من هم خوشحال بهشون رسوندم.

تا اینکه امروز بهم گفتن که استعلام اومده و اوکی شده. نمیدونم اسمش چیه ، خواب نما !!!! حس ششم !!!! روح سرگردان ... !!!

منبع : One day in goal pointخواب شیرین و به واقعیت پیوستن آن در روز بعد منبع : One day in goal pointخواب شیرین و به واقعیت پیوستن آن در روز بعد منبع : خواب شیرین و به واقعیت پیوستن آن در روز بعد
برچسب ها : خواب ,خوابیدم